Voor ouders - @Roberts
U bent hier:  
/  

Voor ouders

Uit een enquête gehouden onder jongeren en gesprekken met ouders blijkt dat er behoefte is aan een plek waar tieners elkaar in een gezellige omgeving in hun vrije tijd kunnen ontmoeten Het gaat om de gemiddelde middelbare school tieners in de leeftijd van 12 - 16 jaar. Het gaat hierbij niet om tieners die overlast veroorzaken of op straat hangen vanwege problemen thuis.

­­­­­­


De voorziening is bedoeld om (live)sociale contacten te bevorderen. Een plek waar het leuk is om te zijn en waar je gestimuleerd wordt om ook je steentje bij te dragen aan de samenleving. Veel ouders werken en vaak zijn werkzaamheden niet aan te passen op roosters van tieners op de middelbare school. Het is plezierig dat er dan een prettige en veilige plek is waar tieners elkaar in een positieve sfeer kunnen ontmoeten en ook bezig kunnen zijn met activiteiten. Wij willen de jongeren juist daarom laten investeren in ‘real live communication’.


Uitgangspunten:

1. Wij willen tieners het gevoel geven dat ze veilig en gewaardeerd worden in de hectische maatschappij, ongeacht religie, ras of nationaliteit;

2. Wij willen een plek waar tieners zich kunnen ontplooien en waar regels worden gehanteerd. Wij willen deze regels zo opstellen, dat ze de tieners op hun weg naar volwassenheid niet in de weg staan, maar dat de tieners juist gestimuleerd worden in het nemen van hun verantwoordelijkheid in de maatschappij;

3. Wij willen tieners stimuleren om verstandige keuzes te maken in hun eigen omgeving;

  • 4. Wij willen de tieners een plek geven waar ze geaccepteerd worden en hen stimuleren om nieuwe vrienden te maken;
  • 5. Wij willen een aanbod van activiteiten neerzetten voor tieners om zichzelf te ontwikkelen;
  • 6. Wij willen samen met de tieners activiteiten ontwikkelen die ten goede komen aan onze omgeving.


Wij bieden een fysieke locatie in het centrum van Elburg waar tieners twee dagen terecht kunnen. Op dinsdag en vrijdag van 14:00 u tot  18:00 uur. Er kan o.a. gegamed worden, huiswerk worden gemaakt of we werken gezamenlijk aan een project voor bijvoorbeeld een zorginstelling, voedselbank of ter ondersteuning van een event. Maar er is vooral aandacht voor elkaar.

Er zijn twee coördinatoren die het project zullen aansturen. Zij bedenken activiteiten en één van beiden is aanwezig tijdens de openingstijden. De coördinatoren werven vrijwilligers maar zetten zoveel mogelijk tieners in bij @Robert's


Het project is onderdeel van de Stichting, Jong Veluwe. Het bestuur bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven die het belangrijk vinden dat er meer voorzieningen zijn voor tieners. De bestuursleden zijn Henk Pruis van Pruis verf & Wand, Dinand Reiling van DMU en Eva Petra Simon van Majada Projectmanagement.

Sponsoren