Preventieproject Seks Online - @Roberts

Preventieproject Seks Online


Het project over ‘seks online’ is bedoeld om jongeren er bewust van te maken hoe ze met seksualiteit en media om kunnen gaan; ze bewust maken van het effect van het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal en ze het inzicht te geven dat sexting geen eenrichtingsverkeer is. Ook hopen we bij te dragen aan het creëren van gezonde normen en opvattingen onder jongeren en ze te beschermen door vroeg te beginnen met het signaleren van risicogedrag. We willen in deze week vier activiteiten ontplooien die aansluiten op de jongeren en hun omgeving.


Korte film - 'Dan moet je wat voor me doen'

Deze film wordt speciaal ontwikkeld voor het preventieproject 'Seks Online'. Jong Veluwe als opdrachtgever werkt hierbij samen met Zout Water, Peerfilm en Living Image.

‘Dan moet je wat voor me doen’ zet jongeren aan het denken over de rol van de sociale omgeving als het gaat om seks online: wat doe je als je geconfronteerd wordt met seksueel overschrijdend gedrag waar je niet direct zelf het slachtoffer van bent?

Door de film wordt een open gesprek getriggerd over het effect van bijvoorbeeld het vragen naar naaktfoto’s en het gebruik van porno. Zo wordt ‘Dan moet je wat voor me doen’ een educatief, fictioneel audiovisueel product. De film maakt jongeren in de leeftijd 12-18 jaar bewust van de consequenties die seksueel overschrijdend gedrag heeft. 


Workshops

Voor dit preventieproject wordt Terwille gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van workshops. Zij hebben veel ervaring op het gebied van workshops die betrekking hebben op deze thema’s. In de workshop Seks, Drugs & Rock ’n Roll die Terwille speciaal heeft ontworpen over het thema seksualiteit, ontdek je hoe de maatschappij hiermee omgaat. Zo kunnen we sexting en pornogebruik op bredere sociale effecten bespreekbaar maken, zoals over verantwoordelijkheid en genderongelijkheid. Deze workshops willen we aanbieden aan alle tweede of derde klassen (afhankelijk van de wensen van school) van het voortgezet onderwijs.

 

Terwille Verslavingszorg zal de workshops verzorgen en heeft met de samenwerkingspartners een goede nazorg. Denk hierbij aan schoolmaatschappelijk werk vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en straathoekwerk/meidenwerk van WIEL. Indien dat gewenst is, kunnen jongeren op een anoniem verder praten; Terwille biedt jongeren de gelegenheid dit te doen op www.doe-reLEGS.nl (anonieme en kosteloze website om door te praten met een jongerenwerker van Terwille).

 

Theatercollege

Door middel van een actieve en inspirerende theatercollege voor ouders willen we ouders handvatten meegeven hoe zij gesprekken kunnen voeren met jongeren over seksualiteit. Zo kunnen jongeren eerder bij ouders terecht als er wat misgaat. Door deze onderwerpen aan te snijden wordt er meer wederzijds begrip opgebouwd, dan enkel het eenrichtingsverkeer van ouders naar jongeren over wat ze (niet) moeten doen. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren ouders eerst in vertrouwen nemen als er daadwerkelijk iets vervelends gebeurt (69%) (Oosten, 2017).

 

Deze avond wordt er een aantal voorbeeldsituaties getoond die door de jongeren zelf worden gespeeld, samen met theaterproducent Sanne Huiskamp. Deze situaties zullen op weinig uitlopen of zelf tot een ruzie leiden tussen ouder en jongeren. Ouders uit de zaal mogen reageren en de volwassenen aanspreken op zijn of haar gedrag. De gegeven opties vanuit het publiek worden ingezet en de voorbeeldsituaties worden herhaald met de opties van de ouders uit de zaal. Zo kunnen ouders hun eigen ideeën toetsen en oefenen. De jongeren die meespelen worden getraind en ingezet in de rol als tiener, juist omdat zij als geen ander weten hoe er gereageerd wordt door jongeren/tieners. De start van de avond zal beginnen met de korte film.


De avond heeft veel humor en een eigenzinnig karakter doordat er tieners in mee spelen. Het vormt de afsluiting van het preventieproject ‘Seks Online’, dat in de maand oktober en november gehouden werd. Tijdens het college zullen Caroline Turner (WIEL), Janco Zijlstra (Nuborgh) en Niels van der Heuvel (Terwille) een panel vormen om vanuit de praktijk aanvullingen te geven op de diverse onderwerpen en thema’s die voorbijkomen.  


Jongeren van scholen en @Robert’s worden benaderd om met deze avond mee te spelen. Theaterproducent Sanne Huiskamp zal jongeren trainen op de avond. De GGD Noord- en Oost-Gelderland, Centrum voor Jeugd en Gezin zijn betrokken bij de casussen die gespeeld worden en zijn op de avond aanwezig om (opvoedings-)vragen van ouders te beantwoorden, evenals Terwille om ouders handvatten te geven door www.doe-reLEGS.nl.

  

Doelstelling en eindresultaat

De themaweek moet jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar en hun ouders en omgeving bewust maken welke impact seks online heeft, waaronder sexting. We richten ons niet primair op de persoon die de foto’s (van zichzelf) heeft verstuurd, maar op de sociale omgeving van deze persoon en de ‘dader’ die de ander heeft aangezet tot het versturen en op deze manier wellicht slachtoffer is van (overmatig) pornogebruik doordat een deel van de jongeren porno leerzaam vindt (Rutgers, sd).

 

We hopen dat het eindresultaat zal bijdragen aan een minder grote impact op de sociale omgeving, wanneer er een foto opduikt. Maar ook aan een grote bewustwording van seksualiteit online. We willen het project zo opzetten, dat we dit twee jaar achtereen kunnen aanbieden om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Zo willen we een positieve golf op gang brengen op o.a. scholen en sportverenigingen om meer te praten over seksualiteit. 

Sponsoren